Visjon

Vår visjon er å bli en grønn gård. Dette innebærer for oss følgende:
1 -Det er et mål at alle egg levert i forbrukerpakning på sikt skal være produsert på Tørresvik Gård.
2 – Høy fokus på dyrevelferd. – I praksis betyr det at alle egg vi selger  etterhvert skal komme fra frittgående høner, eller enda høyere standard og at alle hønene våre skal være ute av bur innen utgangen av 2025
3 – Gårdens arealer både inn og utmark skal nyttes i enda større grad som integrert del av den daglige drifta.
4 – Vi skal benyttes mer fornybar energi i vår produksjon, med sikte på å aktivt redusere Co2 avtrykket i eggproduksjonen.
5 – Alle egg levert i forbrukerpakning skal på sikt være produsert med rent vegetabilsk fôr og gi ekstra gule plommer.
Totalt skal dette gjøre våre produkter til det naturlige førstevalget for den bevisste og kresne forbruker.