Etter grunnpakking blir eggene løftet over til gjennomlysning. Her sitter Egglederen og kontrollerer at eggene er ok og at det ikke er sprekker i skall eller urenheter inni eggene.
Egg med feil blir kastet
og destruert.

Pr. dags dato pakker vi ca 60% av produksjonene fra miljøbur og 40% fra frittgående høns med en klar økning på sistnevnte. Vi produserer i dag ca. halvparten av eggene selv her på gården, resten pakker vi fra 2 andre produsenter her i midtre Nordland. Både vi og våre produsenter bruker et spesialfór som gir ekstra gule plommer