Når egglederen eller assisterende eggleder –
eller assisterende eggleders assistent-
starter samlebåndet – kommer
eggene ut fra hønseriet
gjennom veggen
her og ut til
forpakkeavdeling og vaskeriet.
… ja eggene blir vasket før de går videre i produksjonen.

Det pakkes i dag egg fra 2 produksjonsformer her på gården og disse er:

1 Frittgående – det vil si høner som får gå fritt innendørs. Disse hønene går løse med strø på gulvet de kan bade i, de har reoler med mat,      vann og verpereder som de kan fly opp til ved hjelp av vaglepinner.
2 Miljøbur – dette er høner som sitter i bur. Disse burene er større enn tradisjonelle bur og innholder verpereder, sandbad, kloslipere (pedikyr) og sittepinner (vagler).