Gårdens histore går laaangt tilbake i tid.

1000 – Gammel gravhaug på gården tyder på svært gammel bosetting på gården.
1901 – Bedriftens grunnlegger Halfdan Thuv blir født på Charlotta i Sulitjelma
1910 – Halfdan Thuv får seg ca.10 høner  – og eggene som disse produserer selger han på dørene rundt om i Sulitjelma.
1913 – Tippoldefar til dagens Eggleder Stein Vegar Thuv fikk skilt ut gåden g.nr 118br.nr 9 til sitt eie. Gårdsdrift baserte seg på selvforsyning og hadde 2 kyr, 6 sauer, 2 griser og de 20 første tuppene.
1927 – Halfdan Thuv – Oldefar til Eggleder Stein Vegard overtar bruket og driften fortsetter i samme omfang til rett etter krigen.
1958 –
Halfdan Thuv etablerer Tørresvik Hønseri,- daværende navn på bedriften og med en bestand på 600 frittgående høns.
1963 –
Halfdan investerer i burinnredning og brukets første eggsorteringsmaskin medkapasitet på 1400 egg pr. time. Hønetallet når opp i 2500 stk.
1972 –
Stein Børje Thuv, sønnesønn til Halfdan overtar driften.
1974 – Stein Børje bygger om hønseriet og øker hønetallet til 3740 høneplasser.
1977 – Gårdens første traktor – en Ford 3000 Superdextra, flytter inn på gården.
1980
Ny eggsorteringsmaskin med kapasitet på 6000 egg i timen samt innføring av vår egen emballasje med vår første logo.
1998 –
Dagens eggleder Stein Vegar Thuv overtar driften. Han bygger ut til ca. 5000 høneplasser med automatisk egginnsamling.
2000 –
Ny eggsortering og pakkemaskin, vår første automatiske pakkemaskin- EN REVOLUSJON ! Samtidig begynner vi å pakke og selge egg fra frittgående høner.
2006 –
Ny automatisk eggplukkemaskin.
2008
Ny traktor – en John Deer 6230.
2011 –
Utbygging til ca 7100 hønseplasser. Vi ombygger slik at alle hønene får tilgang påeget verperede, sandbad, egne vagler og kloslipere (pedikyr).