Tørresvik Gård –  Gnr 118 Bnr 9,
Adr: Tørresvik 6. – 8214 Fauske.
Tlf: 900 95 749
Mail: post@torresvik-gard.no

Her er en presentasjon av teamet som til daglig arbeider ved Tørresvik gård.

EGGLEDER

STEIN VEGAR THUV
er eggleder,  «hovedhane» og den som tar de aller viktigste avgjørelsene her på Tørresvik gård.

ASSISTERENDE EGGLEDER

RUNE PEDERSEN
Rune er «unghanen» på gården. Rune har som assisterende eggleder ansvaret for lagerstyringen, samt at han er stedfortreder for Eggleder når dette er behøvelig.

ASSISTERENDE EGGLEDERS ASSISTENT

Nils Gøran Hedstrøm er assisterende eggleders assistent.
Nils Gørans er «gammelhanen» på gården – vår blide eggpakker og selger… alltid med et lurt glimt i øyet. Ansvarsområde er pakking og salg foruten å tre inn som ansvarshavende – når assisterende eggleder er ute av stand til å tre inn for eggleder – når denne ikke er tilgjengelig.