Tørresvik Gård –  Gnr 118 Bnr 9,
Adr: Tørresvik 6. – 8214 Fauske.
Tlf: 900 95 749
Mail: post@torresvik-gard.no

Her er en presentasjon av teamet som til daglig arbeider ved Tørresvik gård.

[cs_x_image_perceptive main_image=»http://eggleder.no/wp-content/uploads/2017/04/svt.jpg» h_image=»http://vi-id.com/wp-content/uploads/2017/04/eggb.jpg» h_color=»hsla(46, 100%, 50%, 0.48)» text_color=»hsl(0, 0%, 0%)» animation=»imghvr-push-up» br=»0″ title=»RUdHTEVERVIg» level=»h2″ anim_heading=»ih-fade-down» delay_heading=»ih-delay-md» anim_content=»ih-zoom-out» delay_content=»ih-delay-xxl» href_target=»false» group_member=»groups_member» drip_type=»join» drip_days=»0″ drip_visibility=»after» class=»h-responsive» style=»color: hsl(0, 0%, 0%);align:center;»]

STEIN VEGAR THUV
er eggleder,  «hovedhane» og den som tar de aller viktigste avgjørelsene her på Tørresvik gård.

[/cs_x_image_perceptive]
[cs_x_image_perceptive main_image=»http://eggleder.no/wp-content/uploads/2017/04/rp.jpg» h_image=»http://vi-id.com/wp-content/uploads/2017/04/eggb.jpg» h_color=»hsla(46, 100%, 50%, 0.48)» text_color=»hsl(0, 0%, 0%)» animation=»imghvr-push-up» br=»0″ title=»QVNTSVNURVJFTkRFIEVHR0xFREVS» level=»h2″ anim_heading=»ih-fade-down» delay_heading=»ih-delay-md» anim_content=»ih-zoom-out» delay_content=»ih-delay-xxl» href_target=»false» group_member=»groups_member» drip_type=»join» drip_days=»0″ drip_visibility=»after» class=»h-responsive» style=»color: hsl(0, 0%, 0%);align:center;»]

RUNE PEDERSEN
Rune er «unghanen» på gården. Rune har som assisterende eggleder ansvaret for lagerstyringen, samt at han er stedfortreder for Eggleder når dette er behøvelig.

[/cs_x_image_perceptive]
[cs_x_image_perceptive main_image=»http://eggleder.no/wp-content/uploads/2017/04/nh.jpg» h_image=»http://vi-id.com/wp-content/uploads/2017/04/eggb.jpg» h_color=»hsla(46, 100%, 50%, 0.48)» text_color=»hsl(0, 0%, 0%)» animation=»imghvr-push-up» br=»0″ title=»QVNTSVNURVJFTkRFIEVHR0xFREVSUyBBU1NJU1RFTlQ=» level=»h2″ anim_heading=»ih-fade-down» delay_heading=»ih-delay-md» anim_content=»ih-zoom-out» delay_content=»ih-delay-xxl» href_target=»false» group_member=»groups_member» drip_type=»join» drip_days=»0″ drip_visibility=»after» class=»h-responsive» style=»color: hsl(0, 0%, 0%);align:center;»]

Nils Gøran Hedstrøm er assisterende eggleders assistent.
Nils Gørans er «gammelhanen» på gården – vår blide eggpakker og selger… alltid med et lurt glimt i øyet. Ansvarsområde er pakking og salg foruten å tre inn som ansvarshavende – når assisterende eggleder er ute av stand til å tre inn for eggleder – når denne ikke er tilgjengelig.

[/cs_x_image_perceptive]